Door het optimaliseren van onze webshops kregen we dezelfde uitdagingen als onze klanten. Niet alleen op het gebied van webshops ontstonden er oplossingen, ook op het gebied van: klantenservice, voorraadsystemen, communiceren, warehousing, verzenders, verpakkingsmateriaal en order-pikkers. Online en offline moet zoveel mogelijk naadloos op elkaar aansluiten.
Tijdens dit proces gebeurde er nog iets anders, onze rol veranderde. In plaats van bouwer werden we ondernemer en konden we naast onze opdrachtgevers komen zitten. Samen een focus krijgen werd een tweede natuur.

Nieuwsgierig?
We komen graag met je praten over strategie.

Neem contact op